List of VDC/Muncipality in Arghakhanchi

Adguri
Argha
Arghatos
Asurkot
Balkot
Bangi
Bhagawati
Chhatraganj
Chidika
Dhakawang
Dhanchaur
Dharapani
Dhatiwang
Dhikura
Dibharna
Gorkhunga
Hansapur
Jukena
Juluke
Keemadada
Kerunga
Khan
Nepal
Khanchikot
Khandaha
Khidim
Khilji
Maidan
Mareng
Narapani
Nuwakot
Pali
Parena
Pathauti
Pathona
Pokharathok
Sandhikharka
Siddhara
Simalapani
Sitapur
Subarnakhal
Thada
ThuloPokhara