List of VDC/Muncipality in Baglung

Adhikarichaur
Amalachaur
Amarbhumi
Argal
Arjewa
Baglung
Baskot
Batakachaur
Bhakunde
Bhimgithe
Bhimpokhara
Bihunkot
Binamare
Boharagaun
Bobang
Bungadovan
Burtibang
Chhisti
Daga
Tumdada
Damek
Darling
Devisthan
Dhamja
DhulluGaidi
Dhullubaskot
Dudhilabhati
Gwalichaur
Harichaur
Hatiya
Heele
Hudgisheer
Jabdi
Jaljala
Kalika
Kandebas
Khungkhani
Khunga
Kusmishera
Lekhani
Malika
Malma
Mulpani
Narayansthan
Narethanti
Nisi
Paiyunthanthap
Palakot
Pandavkhani
Praiyunpata
Rajkut
Ranasinkiteni
Rangkhani
Rayadanda
Resh
Righa
Salyan
Sarkuwa
Singana
Sisakhani
Sukhaura
Khungkhani
Taman
Tangram
Tara
Tityang