List of VDC/Muncipality in Baitadi

Amchaur
Barakot
Basantapur
Basuling
Bhatana
Bhumeswor
Bijayapur
Bilaspur
Bumiraj
Chadeu
Chaukham
Dasharathchanda
Dehimandau
Deulek
Dhikarim
Dhikasintad
Dhungad
Dilasaini
DurgaBhabani
Durgasthan
Gajari
Giregada
Gokuleswor
Gujar
Gurukhola
Gwallek
Hat
Nepal
Hatraj
Jogannath
Kaipal
Kataujpani
Khalanga
Kotila
Kotpetara
Kulau
Kuwakot
Mahadevsthan
Mahakali
Maharudra
Malladehi
Mathraj
Maunali
Melauli
Nagarjun
Nwadeu
Nwali
Pancheswor
Patan
Raudidewal
Rauleswor
Rudreswor
Sakar
Salena
Sankar
Sarmali
Shibanath
Shikharpur
Shivaling
Shree
Kedar
Siddhapur
Siddheswor
Sikash
Silanga
Sreekot
Talladehi
Thalakanda
Thalegada
Tripurasundari
Udayadeb