List of VDC/Muncipality in Dadeldhura

Ajayameru
Alital
Amargadhi
Ashigram
Bagarkot
Belapur
Bhadrapur
Bhageswor
Bhumiraj
Chipur
DewalDibyapur
Dhatal
Ganeshpur
Gankhet
Jogbuda
Kailapalmandau
Khalanga
Koteli
Manilek
Mashtamandau
Nawadurga
Rupal
Sahastralinga
Samejee
Sirsha