List of VDC/Muncipality in Darchula

Bhagawati
Boharigau
Bramhadev
Byash
Chhapari
Dadakot
Datu
Dethala
Dhap
Dhari
Dhaulakot
Dhuligada
Eyarkot
Ghusa
Gokuleswor
Gulijar
Gwami
Hikila
Hunainath
Huti
Kante
Khalanga
Khandeswori
Khar
Kharkada
Lali
Latinath
Malikarjun
Pipalchauri
Ralpa
Ranisikhar
Rithachaupata
Sankarpur
Seri
Sharmauli
Sikhar
Sipti
Sitaula
Sunsera
Tapoban
Uku