List of VDC/Muncipality in Kaski

ArbaVijaya
Armala
Begnas
Bhachok
BhadaureTamagi
BharatPokhari
Chapakot
Dangsing
Deurali
Dhampus
DhikurePokhari
Dhital
Ghachok
Ghandruk
Hansapur
Hemaja
Kahun
Kalika
Kaskikot
Kritinachnechaur
Lahachok
Lamachaur
LekhnathLumle
Lwangghale
Machhapuchchhre
Majhthana
Mala
Mauja
Mijuredada
Namarjung
Nirmalpokhari
Parche
Pumdibhumdi
Puranchaur
Rakhi
Reevan
Rupakot
Saimarang
Salyan
Sarangkot
Sardikhola
Shisuwa
Siddha
Sildujure
Thumakodada
Thumki
Valam