List of VDC/Muncipality in Okhaldhunga

Andhari
Baksa
Balakhu
Baraneshwor
Barnalu
Betini
Bhadaure
Bhussinga
Bigutar
Bilandu
Chyanam
Diyale
Fediguth
Fulbari
Gamnangtar
Harkapur
Jantarkhani
Jyamire
Kalikadevi
Kaptigaun
Katunje
Ketuke
KhijiChandeshwori
Khijifalate
Kuibhir
Kuntadevi
Madhavpur
Mamkha
Manebhanjyang
Moli
Mulkharka
Narmedeshwor
Okhaldhunga
Palapu
Patle
Pokhare
Pokli
Prapchan
Ragani
Rajadeep
Raniban
Ratmata
Rawadolu
Rumjatar
Salleri
Serna
Shreechaur
Singhadevi
Sisneri
Taluwa
Tarkerabari
Thakle
Thoksela
Thulachhap
Ubu
Vadaure
Yasam