List of VDC/Muncipality in Surkhet

Agragaun
Awalaching
Bajedichaur
Betan
Bidyapur
Bijaura
Chapre
Chhinchu
Dabiyachaur
Dahachaur
Dandakhali
Dasarathpur
Dharapani
GadiBayalkada
Garpan
Ghatgaun
Ghoreta
Ghumkhahare
Gumi
Guthu
Hariharpur
Jarbuta
KafalkotKalyan
Kaprichaur
Khanikhola
Kunathari
Lagaam
Latikoili
Lekhfarsa
Lekhgaun
Lekhparajul
Maintada
Malarani
Matela
Mehelkuna
Neta
Pamka
Pokharikanda
Rajeni
Rakam
Ramghat
Ranibas
Ratu
Sahare
Salkot
Satokhani
Taranga
Tatopani
Uttarganga