List of VDC/Muncipality in Udayapur

Aaptar
Balaltar
Baraha
Barai
Basabote
Bashasa
Beltar
Bhumarashuwa
Bhuttar
Chaudandi
Dumre
Hadiya
Hardeni
Iname
Jalpachilaune
Janti
Jogidaha
Katari
Katunjebawala
Khanbu
Laphagaun
Lekhani
Lekhgau
Limpatar
Mainamiani
Myakhu
Nametar
Okhale
Pachchawati
Pokhari
Rauta
Risku
Rupatar
Saune
ShorungChabise
Sirise
Sithdipur
Sundarpur
Tamlichha
Tapeswori
Tawashree
Thanagaun
Thoksila
Triveni
Triyuga
ValayaDanda
Yayankhu